Cheng Yingying

research fellow, Nanyang Technological University
  • Nanyang Technological University
  • Singapore